Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hebrejské písemnictví + Starý a Nový zákon

26. 10. 2011

HEBREJSKÉ PÍSEMNICTVÍ

-      Je nejmladší z orientálních literatur

-      Je zprostředkovatelem nejstarších orientálních literatur s literaturou Řecka a Říma

-      Hlavní památkou je Písmo svaté – Bible

·         Z latiny Biblio = kniha

·         Kniha se dělí na Starý a Nový zákon

o   Starý

§  Je psán Hebrejsky

§  Pochází z 1tis. př.n.l.

§  Obsahuje 39 knih

o   Nový

§  Je psán Řecky

§  Shrnuje nejstarší křesťanská literatura

§  Pochází z 1 a 2 st.n.l.

§  Obsahuje 27 knih

STARÝ ZÁKON

1)   Obsahuje prvních pět knih Mojžíšových – nazvali Židé Knihou zákona -> Tóra, řecky Pentateuch

-      Kniha obsahuje báje o stvoření světa a člověka

-      ZAČÁTEK PRVNÍ KNIHY SE JMENUJE GENESIS (= STVOŘENÍ) – ADAMA A EVY, O JEJICH HŘÍCHU, VYHNÁNÍ Z RÁJE, ZTRÁTA NESMRTELNOSTI

·         Měli dva syny Kaim a Ábel – Kaim zabil Ábela

·         Když se množily hříchy lidí, seslal na ně Hospodin potopu

·         Zachránil se pouze spravedlivý Noe se svou rodinou, když na Boží příkaz, postavil velký koráb a vzal do něho po páru ze všech živočichů, aby po opadnutí vod znovu zalidnil a uživil zemi

·         Ani Noemovi potomci se příliš nepolepšili, začali stavět Babylonskou věž, aby se vyrovnali Bohu, ale Hospodyň je za to potrestal zmatením jazyků => nedokázali se domluvit, stavbu nedokončili, rozešli se do různých stran => vznik národů a jazyků

·         Z Noemových potomků byl nejslavnější Abrahám , jím začínají Biblické dějiny Židů (= Hebreů)

·         Abrahám vyvedl lid z Mezopotámie do dnešní Palestiny, jeho syn Isaac , Isaacův syn Jacob dostal od Boha jméno (Izrael)

-      EXODUS (= odchod)

·         Vypráví o tom, jak Izraelité vedení Mojžíšem opustili Egypt, kde žili v porobě

·         Přechod Izraelitů přes moře, které přešli řízením božím suchou nohou

·         40-ti lete putování pouští

·         Uzavřením smlouvy mezi bohem a jeho lidem prostřednictvím Mojžíše -> tzv. Desatero – text vytesaný do dvou kamenných desek, které dal bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj

-      LEVITICUS

·         Obsahuje rituální a kultické předpisy

-      NUMERI

·         Popisuje ustanovení různých řádů Izraelského lidu

-      DEUTERONOMIUM

·         Jde o celou řadu Mojžíšových proslovů

·         Končí Mojžíšovým požehnáním 12 kmenům a jeho vlastní smrtí

2)   KNIHY HISTORICKÉ - 12

3)   KNIHY BÁSNICKÉ - 5

·         Píseň písní – Šalamoun

4)   KNIHY PROROCKÉ – 17

·         pojednávají o událostech v období rozdělení království, o vyhnanství a návratu do Jeruzaléma

·         proroci byli lidé vyvolení Bohem, aby předpovídali budoucnost

 

NOVÝ ZÁKON

 

-      Navazuje na zvěstování proroků o příchodu spasitele, nebo-li mesiáše, a tak přichází Ježíš Kristus

1)   PRVNÍ 4 KNIHY TVOŘÍ EVANGELIA (= dobrá zpráva)

·         Evangelia se dnes čtou při bohoslužbě

·         Evangelia pojednávají o Ježíšově narození, o jeho dětství, jeho ukřižování a zmrtvýchvstání (= vzkříšení)

·         Evangelia napsali apoštolové (Marek, Matouš, Lukáš, Jan)

2)   JEDNA KNIHA SKUTKY APOŠTOLSKÉ

·         Popisují se zde počátky křesťanské církve, autorem byl lékař apoštol Lukáš

3)   21 KNIH – EPIŠTOLY

·         Epištola = řecký původ epištole = list, dopis

·         Byli napsány církvím, které vznikaly po celém Středním východě

4)   POSLEDNÍ KNIHA – ZJEVENÍ SVATÉHO JANA

·         Nebo-li apokalypsa

·         Apokalypsa = hrůzné vidění = vidění posledního boje dobra a zla a konec světa

·         Koncem světa se myslí Kristovo věčné a úplné vítězství nad Satanem

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

velkaencyklopedie

velkaencyklopedie@seznam.cz


Mail listArchiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Statistiky

Online: 2
Celkem: 1043264
Měsíc: 11361
Den: 410