Jdi na obsah Jdi na menu
 


Půda

5. 6. 2011

PŮDY

-      Půda – je to přírodní útvar, který vzniká působením zvětrávacích a půdotvorných procesů z povrchových hornin zemské kůry a zbytků organismů

-      Pedologie – věda, která se zabývá tříděním a studijem půd

-      Pedosféra – nejsvrchnější vrstva zemské souše tvořená půdami

-      Úrodnost – nejdůležitější vlastnost půd, závisí na množství vody, vzduchu a živin

VZNIK PŮD

-      3 VÝVOJOVÁ STADIA

I.              ZVĚTRÁVÁNÍ MATEČNÉ HORNINY (vyvřelé, přeměněné, usazené)

II.            VZNIK PŮDOTVORNÉHO SUBSTRÁTU (zvětralá hornina bez organických částí)

III.           VZNIK PŮDY JAKO VÝSLEDEK ČINNOSTI VŠECH PŮDOTVORNÝCH ČINITELŮ

PŮDOTVORNÍ ČINITELÉ A JEJICH PŮSOBENÍ

I.              MATEČNÁ HORNINA

·         Ovlivňuje vlastnosti půdy svými nerostným složením

·         Určuje:

o   a) chemické složení půdy -> množství živin

o   b) zrnitost

o   c) barvu

II.            PODNEBÍ

·         Působí na intenzitu a rychlost půdotvorných dějů

o   a) teplota – v oblastech s teplým podnebím

o   b) množství srážek

o   c) poměr srážek a výparů

S > V

o   – rozpouštění minerálních látek, vyplavují se do spodních vrstev -> úrodnost se snižuje

S < V

o   – vzlínáním roztoků minerálních látek se dostávají látky k povrchu   -> vyšší úrodnost

III.           POVAHA TERÉNU

·         a) nadmořská výška

o   má vliv na teplotu a množství srážek

o   vyšší srážky nižší úrodnost

·         b) sklon svahu

o   voda stéká rychleji

o   kamenité, mělké půdy

·         c) orientace svahu ke světovým stranám

o   vliv na teplotu půdy a na výpar vody

o   J svahy – teplejší, větší výpar sušší a úrodnější

IV.          PODZEMNÍ VODA

·         Vysoká hladina PV -> půdy jsou podmáčené -> málo půdního vzduchu

V.            ČAS

·         Půdotvorný proces je pomalý 1cm ornice/ 100-150 let

VI.          ORGANISMY

·         Rozkládají organickou hmotu v humus

VII.         ČLOVĚK

SLOŽENÍ A VLASTNOSTI PŮD

-      a) SLOŽENÍ PŮD

·         Půda obsahuje složku kapalnou, plynou a pevnou

I.              PLYNNÁ

o   Tvořená půdním vzduchem O2, N2, CO2

o   Vodní pára

o   Plynné sloučeniny, které vznikají rozkladem organických látek (humus) – sirovodík, metan, amoniak

II.            KAPALNÁ

o   Tvořená půdním roztokem – voda + rozpuštěné látky

§  jeho pohyb je ovlivněn zemskou tíží (gravitací), kapilární vzlínavostí a vypařováním

III.           PEVNÁ

o   a) ORGANICKÝ PODÍL

§  je tvořen živými organismy a humusem

§  humus – soubor tmavohnědě zbarvených látek z odumřelých těl organismů v různém stupni rozkladu

§  1-2% humusu v naší půd

o   b) ANORGANICKÝ PODÍL

§  odlomky matečné horniny různé velikosti -> důležitá vlastnost -> zrnitost

-      b) VLASTNOSTI PŮDY

·         a) FYZIKÁLNÍ VLASNOSTI

o   Struktura půdy

§  Závisí na vzájemném seskupení a spojení půdních částic ve shluky

§  Pomocí tmelových látek

o   Pórovitost

§  Soubor všech pórů různých velikostí a tvarů

·         b) CHEMICKÉ VLASTNOSTI

o   Reakce půdního roztoku

§  Udává se v Ph

TŘÍDĚNÍ PŮD

-      Máme dvě hlediska

·         Fyzikálně petrologické – hlavně podle zrnitosti -> půdní druhy

·         Genetické (původ, vznik půdy) = podle toho se dělí na půdní typy

ZÁKLADNÍ PŮDNÍ DRUHY

I.              PÍSČITÉ (LEHKÉ) PŮDY

·         Hlavně křemen

·         Na pískovcích, vátých píscích

·         Málo humusu

·         Voda velice dobře prosakuje -> špatně zadržuje vodu

III.            HLINITÉ (STŘEDNÍ) PŮDY

·         Zhruba stejný podíl písku a jílu

·         Přiměřené množství humusu

·         Hlavně v nižších nadmořských výškách

·         Zemědělsky výhodné

III.           JÍLOVITÉ (TĚŽKÉ) PŮDY

·         Hodně jílovitých částic -> málo provzdušněné

ZÁKLADNÍ PŮDNÍ TYPY

-      Genetické hledisko tohoto třídění je založeno na hodnocení účinku půdotvorných činitelů v celém průřezu půdou tzv. půdním profilu

-      Půdní profil je svislý řez půdou až na matečnou horninu

-      Půdní profil se skládá z několika půdních horizontů

PŮDNÍ HORIZONTY:

·         Humusový

o   Nejsvrchnější

o   Tmavě zbarvený

o   Nejvhodnější pro rostliny (bohatý na živiny)

·         Ochuzený

o   Říká se mu také vyluhovaný

o   Voda z něj splavuje rozpustné minerální látky

·         Obohacený

o   zde se hromadí splavené látky z ochuzeného

o   hnědožlutá barva

·         Matečná hornina

PŮDNÍ TYPY

-      Podle půdního profilu, podle Ph, podle množství humusu (barva)

I.              ČERNOZEMĚ

·         Černá barva, hodně humusu -> úrodná

·         Matečná hornina je spraš

·         Do 300-400 m.n.m.

·         Hlavně v suchých, teplých, rovinatých oblastech

·         Polabí, Jižní Morava

·         Ph neutrální

·         Velmi úrodné, pěstuje se: zelenina, pšenice, kukuřice, cukrovka

II.            HNĚDÉ PŮDY

·         U nás nejrozšířenější

·         Vyskytují se v mírně teplých a vlhkých podnebných oblastech

·         Nižší úrodnost (menší obsah humusu)

·         Ph kyselé

·         Musí se hnojit organickými hnojivy, vápníkem

·         Pěstuje se: obilí, brambory, jehličnanů

III.           RENDZINY

·         Vznikají na vápenatých a dolomitových substrátech

·         Často se vyskytují v krasových oblastech

·         Ph zásadité

·         Je zde málo humusu, slouží jako pastviny (malá úrodnost)

IV.          PODZOLOVÉ PŮDY

·         Vznikají ve vysokých horských polohách za vlhkého a chladného klimatu

·         Vznikají na kyselých matečných horninách (žuly, ruly)

·         Intenzivní vyplavování podzolizace

·         Málo humusu -> nízká úrodnost

·         U nás v nadmořských výškách 400-1 500 m.n.m

·         Ve vyšších polohách zalesněny, v nižších brambory

V.            NIVNÍ PŮDY

·         V nížinách podél toku řek

·         Podkladem jsou naplaveniny

·         Jsou to mladé půdy, mají málo humusu, ale pokud nejsou zamokřené jsou velmi úrodné

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pro tebe ! :))

(Nikolka <3, 24. 2. 2016 8:38)

Zničil si mi život .. :( ! Bez tebe je to uplně jiný a to s tebou nejsem den ! :D :(

Re: Pro tebe ! :))

(Adélka, 24. 2. 2016 8:39)

Ser na to budííčku <3

Ivooooooooooooooooo

(adélka, 24. 2. 2016 8:38)

Nikolka + Ivánek! <
MucQ

jdi do píči

(adélka, 24. 2. 2016 8:36)

Miluju Alííka <3

Re: jdi do píči

(juuj, 24. 2. 2016 8:36)

Adélka + Alessio Parisi Rossi <3 ! <3

 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

velkaencyklopedie

velkaencyklopedie@seznam.cz


Mail listArchiv

Kalendář
<< říjen >>
<< 2020 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Statistiky

Online: 1
Celkem: 953168
Měsíc: 18265
Den: 675